دعا براي جلب محبت همسر

%20_1_~2.JPG پديدار شدن مهر و محبت افزون‏تر معلول يك‏سرى عوامل است كه برخى از آنها در دست همسر و برخى در اختيار زوج است. آنچه كه در اختيار زن است احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براى او، همراهى با او در امور مختلف، پرهيز از بحث و مجادله‏هاى بى‏نتيجه، توجه به خواسته‏هاى جنسى شوهر و آماده ساختن خود براى او، صداقت و امانت و فداكارى و گذشت، از جمله امورى است كه مراعات آن از جانب زن مى‏تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد. مبنى بر اين كه زن چه بايد بكند تا علاقه همسرش را جذب كند... بايد عرض شود اسلام به منظور ايجاد علاقه و محبت بيشتر ميان دو همسر به همتايى و كفو بودن آنها سفارش كرده است.

در واقع مى‏توان گفت مرد و زن اگر از نظر شرايط اعتقادى و اقتصادى نزديك به هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همديگر زندگى خود را آغاز كنند و در طول زندگى روزمره به آن توجه كافى داشته باشند و آن را رعايت نمايند، خداوند علاقه و محبت و الفت را بين اين دو همسر قرار خواهد داد. پس از انعقاد پيمان ازدواج نيز براى استحكام خانواده و استمرار آن الفت و علاقه، بايد هر يك از مرد و زن به روابط ميان خود توجه كافى مبذول كنند، همان طور كه امام صادق(ع) در تحف‏العقول، ص 323 توصيه‏هاى زير را به هر يك از زن و شوهر ارائه فرموده‏اند: مرد در پيوند ميان خود و همسرش از سه چيز بى‏نياز نيست:
1- همدلى با زن تا از اين راه محبت و دلبستگى زن را به خود جلب كند.
2- حسن خلق و متوجه كردن دل زن به سوى خويش با قيافه‏اى كه در چشم زن خوشايند باشد.
3- توسعه دادن در معيشت همسر.
زن هم در ارتباط ميان خود و همسر همدلش از سه خصلت بى‏نياز نيست:
1- خويشتندارى از هر آلودگى تا دل شوهر در اعتماد به وى در هر خوش و ناخوش مطمئن باشد.
2- مراقب حال شوهر بودن تا اگر لغزشى از او سر زد شوهر با او مهربان باشد.
3- اظهار عشق به شوهر با دلربايى و زيبا ساختن خويش در چشم وى.
با استفاده از روايت فوق و دستورات ديگرى كه از بزرگان به ما رسيده است مى‏توان راه‏كارهاى عملى زير را براى هر يك از زن و مرد توصيه نمود:
1- از آنجا كه پس از پيمان ازدواج، زندگى مشترك شروع شده و ديگر «من و تو» در آن مطرح نيست، در كليه موارد زندگى اعم از تملك، درآمد و... از كلمه «ما» استفاده نماييد نه «من» و «تو».
2- در مقابل همسر خود هر چند كه حق با شما باشد، لجبازى و اصرار نكنيد.
3- همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نكنيد.
4- از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد، زيرا محبت را از بين مى‏برد.
5- به نقاط قوت و مثبت همسر خود بيشتر توجه كنيد و به ياد آوريد.
6- همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنيد.
7- زحمت‏هايى كه براى پذيرايى خويشاوندان همسر خود متحمل شده‏ايد به رخ وى نكشيد.
8- از مردان ديگر نزد همسرتان تمجيد نكنيد. زن هيچ مردى را بر همسر خود و مرد هيچ زنى را بر همسر خود، ترجيح ندهد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد، زيرا هر فردى ويژگى‏ها، خصلت‏ها و توانمندى‏هاى خاص خود را دارد.
9- براى انجام درخواست‏هاى خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد نكنيد.
10- براى برآوردن نيازمندى‏هاى خود از نظر مادى وغيرمادى، امكانات همسر خود را در نظر گرفته و او را تحت فشار قرار ندهيد.
11- كارهاى همسر خود را هر چند كوچك است، تحسين كنيد.
12- مرد بايد كمك كردن در انجام كارهاى منزل را فراموش نكند و بداند كه همان طور كه مرد در خارج خانه خسته مى‏شود، زن نيز در منزل از كارهاى خانه خسته مى‏شود و نيازمند مساعدت و قدردانى است.
13- هر كدام از مرد و زن خود را براى همسرش بيارايد و به خصوص زن بهترين و تميزترين لباس خود را در مقابل همسر خود بپوشد.
14- مرد توجه داشته باشد كه وقتى همسرش عصبانى مى‏شود (به ويژه در ايام عادات زنانه كه به دليل فيزيولوژيكى، زودتر عصبانى مى‏شوند) او را با مهر و محبت آرام كند.
علاوه بر اين موارد فوق شما مى‏توانيد به كتاب آيين همسردارى، نوشته آيت‏اللَّه‏ابراهيم امينى را مطالعه كنيد و نكات بيشتر و گسترده‏ترى را به دست آوريد.بر اساس آنچه در روایتی آمده است زیاد خواندن سوره نجم موجب می شود فرد نزد مردم محبوب واقع شود.{ثواب الاعمال 116} . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/100106019)