مقام پيامبر(ص) و سایر انسانها

همان گونه که موجودات غیر انسان نمی توانند به مقام انسانیت برسند هر چقدر هم که رشد کنند غیر نبی هم نمی تواند به مقام نبوت برسد مگر اینکه این استعداد در او باشد وخمیره نبوت در او باشد که در این صورت بروز آن در این عالم ممکن است به صورت تدریجی باشد که البته این موضوع پس از پیامبر که خاتم پیامبران است منتفی است , روایاتی که دال بر این باشد که کسی به درجه نبوت نمی تواند برسد فراوان است از جمله روایاتی که دلالت می کند بر اینکه انبیا علاوه بر ارواحی که در سایر انسانها است از روح دیگری بر خوردارند که همان روح القدس باشد این روایات در کافی در باب ارواحی که در انبیا موجود است آمده است ,همچنین روایاتی که دلالت بر اول ما خلق الله بودن پیامبرو اهل بیت دارد واینکه از نورانان انبیا خلقت شده اند , در زیارت جامعه کبیره نیز به صراحت امده است که هیچکس به مقامات پیامبر واهل بیت حتی انبیا نمیتواند برسد انجا که می فرماید « فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمین واعلی منازل المقربین حیث لا یلحقه لاحق ویفوقه فائق ولا یطمع فی ادراکه طامع » یعنی خداوند شما را به بالاترین محل گرامی داشته شدگان واعلی منازل مقربان رساند به گونه ای که هیچکس نمی تواند به آن مقام برسد و بر ان فایق اید وهیچ طمع کننده ای نمی تواند طمع آن مقام را بکند (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/100106101)