دعاي عهد « مداد كلماته »

خداوند متعال دارای اسما و صفات فراوان و گوناگونی است . خداوند متعال کارها و امور را با اسم های مقدس خود انجام می دهد و هر اسمی از اسمای الهی مخصوص انجام کاری خاص و معین است . در دعاها یی مانند دعای سمات و عرفه و مانند آن اسم هایی گوناگونی از خداوند که منشا انجام کارهای گوناگونی است بیان شده است و خداوند به آن اسم ها سوگند داده شده است . مثلا آفرینش آسمان ها و زمین با اسمی خاص و آفرینش آدم با اسمی دیگر و نجات ابراهیم –ع- از آتش با اسمی دیگر و نجات نوح –ع- از طوفان با اسمی دیگر صورت گرفته است . در دعای نورانی عهد نیز چند اسم از این اسمای مقدس ذکر شده است .
منظور از مداد کلماته در این دعا این است که خدایا از طرف همه مومنین و مومنات و خودم و پدر و مادرم صلوات و درودی که سنگینی آن به اندازه عرشت و به اندازه مرکبی که با آن نام موجودات نوشته می شود بر امام زمان –عج- درود و سلام فرست .
اصل تعبیر مداد کلماته در آیه 109 سوره کهف بیان شده است : قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی …… ؛ بگو! اگر دریا برای نوشتن کلمات الهی مرکب گردد پیش از به پایان رسیدن این کلمات مرکب به پایان می رسد . مداد به معنای مرکب است و کلمات جمه کلمه به معنای الفاظی است که با آن سخن گفته می شود و به تعبیر دیگر لفظی است که بر معنا دلالت دارد و چون هر یک از موجودات این جهان دلیل بر علم وقدرت پروردگار است گاهی به موجودات تکوینی کلمه الله گفته می شود .
ر. ک : تفسیر نمونه ، ج 12 ، ص 573 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 21/100106149)