دعاي پيامبر(ص) جهت دیده نشدن

برخي از تفاسير ذيل ايه 9 سوره مباركه يس « وجعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون » دو داستان را ذكر كرده اند كه چنين است در ليله المبيت هنگامي كه خانه پيامبر اكرم در محاصره دشمنان براي قتل آن حضرت بود ، حضرت با خواندن اين ايه از مقابل انان گذشتند ولي انان ، پيامبر اكرم را نديدند و اسيبي به ايشان نتوانستند برسانند . زماني كه ابوجهل تصميم داشت تا ان حضرت را به قتل برساند حضرت با خواندن اين ايه شريفه از اسيب ايشان در امان ماند و ابوجهل با اين كه در نزديكي انحضرت بود نمي توانست ايشان را ببيند . اما در كتاب مفاتيح الجنان دعا ها و حرز هاي متعددي امده است كه برخي از انان معتبر و مستند است و خواندن انها مي تواند انسان را در امان نگهدارد . براي مطالعه بيشتر به كتابهاي مجمع البيان اثر امين الاسلام طبرسي و مفاتيح الجنان اثر شيخ عباس قمي مراجعه شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 23/100106224)