اسماي الهي و جلاله

به نظر میرسد اسم «سلام » و «متکبر»که در ایه (هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر …);حشر (32) آمده است در این دعا نیامده هر چند یا من العظمه والکبریا ردائه که دال بر کبریای خداوند است در این دعا آمده است , برخی از دیگر اسما نیز به صورت مطلق که اضافه به چیزی نشده باشد نیامده همچون «مدرک » و «بصیر » که به صورت یا مدرک الهاربین ویا ابصر من کل بصیر آمده است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100106453)