احسان به والدين در قرآن

به نظر میرسد اهمیت موضوع والدین باعث شده است که در قران پس از توحید به موضوع والدین پرداخته شود , ضمن آنکه در تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام معنای باطنی والدین به حضرت محمد (ص) وامیر مومنان تفسیر شده است , که در این صورت پس از توحید با اهمیت ترین موضوع موضوع نبوت وولایت خواهد بود . {بحار 23/269} (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100106716)