خواص سوره ها

علاوه بر آثاري که تلاوت آيات و سوره هاي قرآن به طور عموم در روح و روان و هدايت و سعادت انسان دارد، هر کدام از سوره هاي قرآن نيز اثري ويژه و مخصوص خود دارد.براي اطلاع از خواص سوره ها به مفاتيح الجنان رجوع كنيد فضيلت بعضي سوره ها در آن ذكر شده،ونيز به تفسير نمونه مراجعه نمائيد،زيرا در اول هر سوره ،به خواص آن اشاره كرده است.
در اين زمينه ر.ك : 1. اسرار قرآن، نوشته غزالى، (ترجمه: خديو جم) 2. جاذبه قرآن، نوشته على كريمى جهرمى‏ 3. خواص الايات، نوشته محمدتقى نجفى‏ 4. نمونه‏هايى از تأثير و نفوذ قرآن، نوشته على كريمى جهرمى. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100107903)