ثواب ختم قرآن

در مورد ختم قرآن كريم در مكه مكرمه روايتي داريم كه انگشت بر روي كلمه مكه گداشته است و اين بدان معنا است كه در هر جاي مكه قران تلاوت گردد مشمول اين حديث نوراني است هر چند بدون شك تلاوت آن در مسجد الحرام ارزش و فضيلت بيشتري دارد . اما در مورد ختم قرآن در مدينه منوره روايتي به اين مضمون نيافتيم و در نتيجه اگر ختم قرآن در مسجد النبي انجام شود بهتر و مطمئن تر است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100108139)