ثواب روخواني قرآن

قرآن کلام الهی و سراسر نورانیت و معنویت است و نه تنها تلاوت ظاهری و سطحی آن داری ثواب و فضیلت است بلکه صرف نگاه کردن به آن نیز دارای ثواب و پاداش و نورانیت است . البته تلاوت همراه با تامل و تفکر و تدبر و اندیشه در آیات الهی دارای ارزش و آثار و ثواب بالاتر و عالی تری است و انسان را به درجه والایی از معنویت و قدس می رساند . قرآن به تعبیر روایات سفره گسترده الهی است و هیچ انسانی از کنار آن گرسنه بر نمی خیزد ولی بهره مندی از غذاهای لذیذ این سفره با برکت بستگی به میزان اشتهای معنوی و سطح معرفت انسان ها دارد و هر چه این اشتها بیشتر باشد و درجه معرفت بالاتر باشد بهره مندی از این کتاب آسمانی و روحانی بیشتر خواهد بود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/100108172)