صفات خداوند در دعاي كميل

سریع الرضا ,
فعال لما يشاء,
اسمه دواء ,
ذکره شفاء ,
طاعته غنی ,
سابغ النعم ,
دافع النقم ,
نور المسوحشین ,
عالما لایعلم ,
غیاث المستغیثین ,
حبیب قلوب الصادقین ,
ولی المومنین ,
غایه آمال العارفین ,
اله العالمین ,
نور ,
قدوس ,
اول الاولین ,
و آخر الاخرین از جمله صفات خداوند است که در دعای کمیل آمده است .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100108250)