ارتباط آيات سوره ها

موضوع مورد پرسش در مورد برخی آیات دیگر مانند آیات 119 و 120 سوره بقره نیز مطرح است و در واقع اتصال و یا انفصال برخی آیات منشا اختلاف در تعداد آیات قرآن شده است که توجه شما را به توضیحی در این رابطه جلب می نماییم :
براساس آمار دقيقى كه فرهنگ آمارى كلمات قرآن كريم ارائه داده است، قرآن داراى 114 سوره، 6236 آيه و 77807 كلمه است. البته اختلاف نظر هم در اين زمينه وجود دارد. ما معتقدیم که کلمات قرآن ثابت است (به سبب دلایل دیگری که قرآن‌ِ نازل شده را مصون از تحریف می‌داند)، و باید توجه کرد که ریشة اختلاف در تعداد کلمات قرآن‌، کم یا زیاد بودن کلمه‌ای در قرآن نیست‌، بلکه منشأ آن این است که مبنای یکسانی در بین علما، برای شمارش کلمات وجود ندارد; برای مثال گروهی صیغة تعجب در زبان عربی را (مانند ما اصبرهم‌) یک کلمه و گروهی دیگر دو کلمه محسوب می‌کنند; همچنین در شمارش تعداد آیات نیز مبنای یکسانی وجود ندارد; برای نمونه گروهی بسم اللّه‌... در ابتدای سوره‌ها را جزء سوره ندانسته‌، آن را در شمارش کلمات و آیات به حساب نمی‌آورند (و یا علی رغم آن که آن را جزء سوره می‌دانند، در شمارش کلمات و آیات محسوب نمی‌کنند) اما گروه دیگری آن را به حساب می‌آورند.
مهم ترین علت اختلاف ظاهراً از اين جهت بوده كه پيامبر اكرم(ص) اكثر اوقات در آخر آيه، وقف مى‏كرده و بعضى از اوقات وقف نمى‏كرده‏اند. به همين جهت در تعداد آيات اختلافى پيش آمده و اكثرا6200 آيه ذكر كرده‏اند. عدد 6666 را ميبدى در كشف‏الاسرار نسبت به جمهور اهل علم داده است. علت اين انتخاب شايد جهت سر راست بودن آن مى‏باشد. همچنين خالى بودن قرآن‏هاى اوليه از علامت جداكننده آيات از يكديگر باعث مى‏شده تا وقف بر بعضى آيات صورت نگيرد و يك آيه شمرده شود يا بالعكس. گفته شده که پيامبر به منظور آگاه ساختن مردم به تمام شدن آيه در رأس آيات ديگر وقف مي کرد، و سپس همان آيه را به آيه بعدي (به علت پيوستگي مطالب آن دو) وصل مي فرمود و در نتيجه اين توهم در مردم پديد آمد که اين وصل، علامت انقطاع و تمام شدن آيات نيست لذا اختلاف روايات در زمينه تعداد آيات باعث اختلاف نظر در شمار آنها گشت و هر فرقه و گروهي بر حسب رواياتي که از نظر آنها بر ديگر روايات، رحجان داشت، عدد خاصي را ذکر کرده اند و بالاخره همين اختلاف روايات، منشأ به وجود آوردن مکتب هاي مختلف در شمار آيات قرآن گرديد، که اين مکتب ها به يک يا چندين مربوط مي شود. طبرسي مي گويد:‌ «صحيح ترين اعداد آيات قرآن که از لحاظ اسناد از روايات ديگر عالي تر است. عدد کوفي است زيرا اين عدد از اميرالمومنين علي مأخوذ است، و روايتي که از رسول خدا نقل شده آن را تأييد مي نمايد مطابق حديثي که از اميرالمومنين عليه السلام نقل شده رسول خدا فرمود: «مجموع آيات 6236 آيه است، و بنابراين، عدد کوفي نسبت به ساير روايات و اعداد ديگر به صواب نزديک تر است». ابوعمر و عثمان داني گويد در اين که شمار آيات قرآن کمتر از 6200 آيه نيست، تمام محققان و محدثان اتفاق نظر دارند،‌ و اختلاف آنها در مازاد بر 6200 مي باشد از عدد 6204 - 6214- 6216-6219- 6225 - 6236.
جهت آگاهی بیشتر ر. ک :
دکتر سيد محمد باقر حجتي، تاريخ قرآن کريم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 70 -73 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/100108644)