معرفي تفسير قرآن


قبل از بيان بهترين تفسيرها دانستن اين نكته ضروري است كه بدانيد مفسران، از نظر روش و اسلوب بحث در استنباط معانى آيات قرآن و شكل ارايه آن، اختلافات بسيارى دارند، حتى مشاهده مى‏شود در يك تفسير روش‏هاى متعددى براى ارايه معناى آيه به كار رفته است. از اين‏رو اگر چه تقسيم‏بندى دقيق تفاسير بر حسب روش كار سختى است ا
ما با توجه به اهدافى كه مفسران از ارايه تفسير خود داشته‏اند مى‏توان گفت بهترين تفاسير شيعى عبارتند از: 1ـ بهترين و جامع‏ترين تفسير از نظر علمى، فلسفى، كلامى و قران به قرآن «تفسير الميزان» اثر علامه سيد محمد حسين طباطبايى است. 2- پس از الميزان تفسير «تسنيم» تأليف آيت‏الله جوادى آملى تفسير بسيار خوبي است كه همان شيوه را به پيش گرفته و مشرب عرفانى از ويژگى‏هاى آن است. 3- بهترين تفسير فارسى، اجتماعى و عصرى «تفسير نمونه»، اثر آية‏الله مكارم شيرازى و جمعى از محققان است. براي دانشجويان معمولي که با اصطلاحات فلسفي و کلامي آشنايي ندارد بهترين تفسير، تفسير نمونه است که ضمن برخورداري از نکات آموزنده نثر خوبي دارد که دانشجو مي تواند از آن استفاده کند بعد از آشنايي با تفسير و تفاسير آيات در مرحله بعد ترجمه تفسير الميزان را مطالعه کند. 4- تفسير راهنما به نگارش جناب هاشمي رفسنجاني و جمعي از محققين حوزه نيز شيوه مخصوص خود را دارد. در اين تفسير کوشيده اند تا هر نکته اي را که مي توان از آيات قرآن استخراج نمود, به طور جداگانه و به صورت موضوعي بيان نمايند.
[انتخابي از كد34158]بهترين و جامع‏ترين تفسير قديمى «مجمع البيان» اثر ابوعلى فضل بن حسن طبرسى است كه دانشمندان شيعه و سنى آن را مورد توجه قرار داده‏اند(ر.ك: سير تطور تفاسير شيعه، سيد محمد على ايازى[پايان كد انتخابي] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100109443)