فرق ريب با شك

به نظر میرسد ریب مرحله قبل از شک است یعنی شکی که هنوز به مرحله ثبوت نرسیده وتنها انسان تردیدی برای او حاصل میشود ولی این تردید هنوز در ذهنش ثابت نیست تا شک کند , موید این مطلب روایتی است از امیرمومنان علیه السلام که حضرت میفرماید «لا ترتابوا فتشکو ولا تشکوا فتکفروا » یعنی ریب واحتمال خلاف واقع ندهید تا به شک نیفتید وبه شک نیفتید تا کافر نشوید , در این کلام حضرت ریب به عنوان حالت اولیه شک که هنوز به شک تبدیل نشده است مطرح شده است . {بحار 2/39 ,54} (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100109537)