امام حسين (ع) وارث انبيا

وارث به معنای ارث برنده است و در اینجا مراد ارث بردن معنوی است . امام حسین -ع- کمالات و فضائل و خوبی ها و زیبایی های همه پیامبران بزرگ الهی و همه بندگان خوب و ممتاز خداوند را به ارث برده است و فضیلت ها و صفات نیک و اخلاق برجسته همه آنها یک جا در او جمع شده است و به همین دلیل وارث همه انبیا و اولیا و پاکان است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/100109568)