مؤمن در روايات

ويژگى مؤمنان را مى‏توان در دو ساحت فردى و اجتماعى ذيل شمارش كرد: 1- فردى: 1-1- توكل بر خدا (انفال/2) 2-1- هنگام ياد خدا قلبشان ترسان و لرزان (انفال/2، توبه/51) 3-1- محافظت بر اداء فرايض خصوصاً نماز (مؤمنون/9) 4-1- عفت و پاكدامنى (مؤمنون/5) 5-1- خشوع در نماز (مؤمنون/2) 6-1- رويگردانى از امور لغو و بيهوده (مؤمنون/3) 7-1- افزايش ايمان هنگام شنيدن آيات الهى (انفال/2) 2- اجتماعى 1-2- امر به معروف و نهى از منكر (توبه/71، آل عمران/114) 2-2- تأمين حوائج مادى ديگران (توبه/71، انفال/3) 3-2- تعاون و هميارى با برادران ايمانى (توبه/71) 4-2- تواضع با مردم (فرقان/63) 5-2- پيشى گرفتن در انجام امور خير (مؤمنون/59) 6-2- عدم طرح دوستى با كافران (مجادله/22) 7-2- كوشش در امانتدارى (مؤمنون/8) 8-2- وفاى به تعهدها و قراردادها (مؤمنون/8) 9-2- اطاعت از رسول خدا(ص) (انفال/1) امام صادق(ع) در يك روايت 8 ويژگى براى مؤمن ذكر فرموده‏اند: 1- به هنگام شدايد و سختى‏ها سنگين و آرام، 2- در برابر گرفتاريها و آزمونهاى ناخوش‏آيند دنيا بردبار، 3- به هنگام وسعت روزى و آسايش سپاسگذار و شاكر، 4- به همان اندازه از روزى كه خداوند متعال به او ارزانى داشته قانع و راضى، 5- به دشمنان ستم و تجاوز ننمايد، 6- بارش را به دوش دوستان نيفكند و يا آنكه به خاطر عوالم دوستى بار گناه آنان را به دوش نكشد، 7- بدنش در طاعت از خداوند و خدمت به خلق، در رنج و سختى است، 8- مردم از ناحيه او در آسايش و آرامش خاطرند، در پايان فرمود: علم يار و همدم مؤمن، حلم و بردبارى وزير، راهبر و مشاور او، عقل و خرد فرمانرواى اعمال او. رفق و مدارا برادر و بازوى او و احسان و نيكوكارى پدر دلسوز و مهربان اوست. (سفينة البحار، ج 1، ص 37) به هر روى مؤمن حقيقى عالَمى بى منتهاست.
الحذر اى مؤمنان كآن در شماست‏
در شما بس عالم بى منتهاست‏
جمله هفتاد و دو ملت در تو است
 وه كه روزى آن بر آرد از تو دست‏ (مثنوى/1/3287 - 3288)
براى آشنايى بيشتر با صفات و ويژگى‏هاى عملى مؤمنان خطبه همام در نهج البلاغة را مطالعه فرماييد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100109676)