قرائت قرآن بر اموات

در جواب اين سؤال به اين چند امر توجه بکنيد:
1. انسانيت انسان به روح اوست اما بين روح انسان و اين بدن که در قبر است ارتباط و پيوندي است و به خاطر اين ارتباط و پيوند، بدن مورد توجه روح است و چنين نيست که بين بدن و روح ارتباطي نباشد. پس قبري که بدن در آن است مورد نظر روح است.
2. در آن زمان که انسان زنده است بين روح و بدن ارتباط مخصوصي است، يعني روح تعلق تدبيري به بدن دارد و تدبير و اداره بدن در اختيار روح است. به تعبير ديگر بدن به منزله مرکب روح براي تکامل و سير معنوي از خاک تا افلاک است. پس از مرگ تعلق تدبيري روح به بدن قطع مي شود. اما ارتباط روح و بدن به صورت کاملا منقطع نمي گردد.
3. بدني که در قبر است و نيز خود قبر يادگار و يادآور روح است و انسان در اين محل بهتر مي تواند روح مرده را ياد کند. به اين خاطر رفتن به قبرستان بهتر است اگرچه فاتحه در خانه نيز رواست و به مرده مي رسد. اما براساس روايات هنگام آمدن نزديکان ميت به زيارت او، روح مرده در قبر حاضر مي شود و با ديدن آنها شادمان مي شود.
4. قبرستان يادآور مرگ است و ياد مرگ از ابزارهاي تربيتي است و براي همين به قبرستان رفتن بهتر است وجاي ديگر چنين نيست. انسان در قبرستان و ديدن قبور گذشتگان به فاني بودن و بي ارزش بودن دنيا پي مي برد که در آنجا فقير و غني در کنار هم خوابيده اند و به قبرستان رفتن به منزله کلاس تربيتي و عبرت آموزي است.
5. در مفاتيح الجنان در بحث زيارت قبور مؤمنين به نقل از جامع الاخبار آورده است که ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنيا مقابل خانه هاي خود مي آيند و از بازماندگان خود طلب مهرباني و صدقه مي کنند.

در کتاب جامع الاخبار ار پیامبر -ص- روایت شده که فرمود : هدیه بفرستید برای برای مردگان خود . پرسیدند : هدیه مرده ها چیست ؟ فرمود : صدقه و دعا
در برخی روایات بر خواندن قرآن و اهدای ثواب آن به اموات تاکید شده و سوره حمد با آثار و برکات و ثواب های عجیبی که در روایات ذکر شده است بهترین هدیه به اموات است .
ر. ک: معاد ، شهید دستغیب ، ص 49 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100109977)