ويژگي‌هاي فاسق

فاسق يعني شخصي كه آشكارا گناه مي كند و عملا از تحت اطاعت و اوامر الهي خارج شده است. در صحاح جوهري آمده است: يقال فسق عن امر ربه، اي خرج، فاسق در لغت به معناي خارج است و در اصطلاح به معناي كسي كه از امر الهي خارج شده است. بنابراين فاسق همان گناه كار است، ولي به كسي كه احيانا در پنهاني گناه مي كند و از كرده خود پشيمان مي شود و توبه مي كند، فاسق گفته نمي شود.
به فرموده قرآن كريم: يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حجرات، 6. فاسق كسي است كه صداقت و عدالت او قطعي نيست و بايد در مورد سختي كه ميگويد مطالعه و بررسي شده و در تصميم گيري عجله نكرد تا حقيقت روشن شود، زيرا اين امكان وجود دارد كه تبعيت از خبر او باعث پشيماني گردد.
البته در يك اصطلاح عرفي فاسق به زنان فاحشه و فاسد نيز گفته مي شود.
روايتي از امام صادق عليه السلام در معني فسق نقل شده:« هر معصيتي از معاصي بزرگ خدا كه كسي آن را انجام دهد،يا شخصي از روي لذتجوئي وشهوت وشوق غالب به آن در آيد،اين فسق است ومرتكب آن فاسق وبه لحاظ فسق،از حيطه ايمان خارج است.اگر به اين عمل ادامه دهد تا جائي كه به
حد اهميت ندادن وخفيف شمردن برسد،به سبب اين بي اعتنائي وخفيف شماري،كفر بر او لازم آيد.»
ميزان الحكمه،ترجمه حميد رضا شيخي،نشر دار الحديث،ج10ص4632ح15913
[پايان كد انتخابي]در سوره بقره مى فرماید: «الَّذِینَ یَنقُضونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَقِهِ وَ یَقْطعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصلَ وَ یُفْسِدُونَ فى الأَرْضِ أُولَئك هُمُ الْخَسِرُونَ؛ (فاسقان آنها هستند كه) پیمان خدا را پس از آن كه محكم ساختند، مى شكنند، و پیوندهائى را كه خدا دستور داده بر قرار سازند قطع مى نمایند، و در جهان فساد مى كنند، اینها زیانكارانند» (بقره،27).
در این آیه به یکی از نشانه های فاسقان اشاره كرده مى گوید: آنها پیوندهائى را كه خدا دستور داده بر قرار سازند قطع مى كنند. گر چه بسیارى از مفسران این آیه را ناظر به خصوص به قطع رحم و بریدن رابطه خویشاوندى دانسته اند، ولى دقت در مفهوم آیه نشان مى دهد كه معنى وسیعتر و عمومى ترى دارد كه مساله قطع رحم یكى از مصداقهاى آن است. زیرا آیه مى گوید: فاسقان پیوندهائى را كه خدا دستور داده بر قرار بماند قطع مى كنند، این پیوندها شامل پیوند خویشاوندى، پیوند دوستى، پیوندهاى اجتماعى، پیوند و ارتباط با رهبران الهى و پیوند و رابطه با خدا است، و به این ترتیب نباید معنى آیه را منحصر به قطع رحم و زیر پا گذاشتن رابطه هاى خویشاوندى دانست.
كساني كه از مسير حق وشرع خارج شوند،فاسق هستند.سيد علي اكبر قرشي،قاموس قرآن،ج5ص176 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/100110005)