نسل حضرت يوسف(ع)

در پاسخ به اين پرسش که «چرا پيامبري در نسل حضرت يوسف(ع)ادامه نيافت؟» در متون معتبر ديني دليل قاطع و معتبري نيافتيم که دلالت کند بر اين که منشأ انقطاع سلسله نبوت در نسل حضرت يوسف(ع) به عملکرد ايشان برمی گردد.
البته رواياتي دراين باره نقل شده مثل روایتی که علت قطع رسالت از نسل حضرت یوسف –ع- این بود که وقتی پدر و مادرش به مصر آمدند و با او ملاقات کردند آن حضرت سوار بر اسب بود واز اسب پیاده نشد و احترام والدینش را رعایت نکرد . در این حال جبرییل –ع- به او گفت دستت را باز کن . وقتی آن حضرت دستش را باز کرد نوری از دست او خارج شد و جبرییل به او گفت این نور رسالت بود که از نسل تو بیرون رفت . چنین روایاتی علاوه بر این که اعتبار آنها چندان روشن نيست با مقام و منزلت انبیا نیز ناسازگار است و با مقام منیع عصمت پیامبران و اخلاق الهی آنها منافات دارد .پس درواقع علت این که چرا نبوت در نسل آن حضرت ادامه نیافت به درستی بر ما روشن نیست و خداوند خود بهتر می داند که نبوت را در چه کسانی قرار دهد : «الله اعلم حيث يجعل رسالته؛ خداوند بهتر مي داند که رسالت خويش را در چه جايگاهي قرار دهد)سوره انعام، 124 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100110251)