دعاي ماه رجب

در پاسخ به این پرسش توجه به دو نکته لازم است :
1- در این گونه دعاها مهم خواندن خود دعا است و کیفیتی که برای خواندن دعا بیان شده است برای تاثیر بیشتر و بهتر دعا است . به تعبیر دیگر در این موارد دو چیز مطلوب و مورد نظر است : یکی اصل خواندن دعا و دیگری دعا را با این حالت و کیفیت خاص خواندن که به آن تعدد مطلوب می گویند .
2-ظاهرا منظور از گرفتن محاسن اظهار تضرع و انکسار و خاکساری در برابر خداوند و عظمت او است و اگر خانم ها نیز در وقت گفتن قسمت آخر دعا چانه خود را در دست بگیرند و اظهار خشوع و خضوع در برابر حق تعالی نمایند این مهم حاصل شده است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/100110403)