علم رياضي در قرآن

بسیاری از دانشمندان مسلمان در رشد و شکوفایی دانش ریاضی تلاش گسترده ای انجام داده اند و خدمات قابل توجهی ارائه کرده اند اما این که در قران از این دانش امده باشد یا رابطه ای میان قران و ریاضی بوده باشد ضرورتی ندارد و رسالت کتاب آسمانی ما مسلمانان ارائه راه درست زندگی کردن و هدایت انسان ها است و ارائه شاخه های مختلف علوم نیست اگر چه به برخی از دانش ها اشاره کرده باشد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100110953)