بهترين ترجمه قرآن

در مورد بهترين ترجمه ديدگاه و نظر قطعي وجود ندارد و اصولا نمي توان گفت فلان ترجمه به صورت مطلق بهترين ترجمه است. هر ترجمه اي ممکن است نقاط قوت و ضعفي داشته باشد.
شما مي توانيد برخي از اين ترجمه ها را خود تجربه نماييد, ولي به نظر مي رسد در حال حاضر، ترجمه‏هاى زير روان‏تر از ديگر ترجمه‏ها به نظر مي رسد: 1ـ ترجمه دكتر فولادوند، 2ـ ترجمه بهاءالدين خرمشاهى 3ـ ترجمه عبدالمحمد آيتى. 4- ترجمه آيت الله مکارم شيرازي. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/100111180)