والدين در قرآن

آياتي که در مورد سفارش به احترام به والدين و وجوب احسان به آنها و دعاي خير در حق آنها و سپاسگزاري از آنها است عبارت است از :
1- اسراء 23 و 24: و قَضى‏ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ اَلْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً
وَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً
پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد، هر گاه يكى از آنها- يا هر دو آنها- نزد تو، به سن پيرى برسند كمترين اهانتى به آنها روا مدار، و بر آنها فرياد مزن، و گفتار لطيف و سنجيده بزرگوارانه به آنها بگو.
بالهاى تواضع خويش را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر، و بگو پروردگارا همانگونه كه آنها مرا در كوچكى تربيت كردند مشمول رحمتشان قرار ده.
در اين دو آيه بخشى از وظايف فرزندان در برابر پدر و مادر مشخص گشته كه عبارتند از: 1- احسان و نيكى به آنها؛ (مصاديق احسان عرفاً و عقلاً مشخص است از قبيل: هديه دادن به آنها، برآوردن حاجات آنها، انجام دستورات، رابطه گرم و صميمى و...)؛ 2- ادب در گفتار؛ (پرهيز از سخنان ناخوش‏آيند و تند و خشن و هم‏چنين پرهيز از بلند كردن صداى خود در مقابل آنها (بنى اسرائيل، آيه 24) كه عبارتند از: 3- تواضع و فروتنى در مقابل آنها؛ اين مسأله به حدى مهم است كه از آن به گستراندن بالِ ذلت در مقابل آنها تعبير شده؛ 4- دعاهاى خير به آنها
2- انعام 151 : ........و بالوالدين احسانا
3 – لقمان 14 : ان اشکر لي و لوالديک
4- مريم 14 : و برا بوالديه و لم يکن جبارا شقيا
5- عنکبوت 29 : و وصينا الانسان بوالديه حسنا
6- احقاف 15 : و وصينا الانسان بوالديه احسانا
7- احقاف 17 : و الذي قال لوالديه اف لکما اتعدانني ان اخرج
8- ابراهيم 41 : ربنا اغفر لي و لوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب
9- احقاف 15 : رب اوزعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علي و علي والدي
10 – نوح 28 : رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مومنا
11- مريم 32 : و برا بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا
12- مائده 110 : اذکر نعمتي التي انعمت عليک و علي والدتک

جهت مطالعه در موضوع احتراو و احسان به والدين مي توانيد به موارد ذيل مراحعه کنيد :
1- تفسير نمونه ، ج 21 ، ص 325 و 6 ص 33 و 21 ص 333 و 16 ص 215 و 17 ص 41
و 17 ص 41 و 35 و 12 ص 78 و 75 و21 ص 337 و 12 ص 519 و 17 ص 42
و 1 ص 310 و 13 ص 56
] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100111722)