فلسفه مراسم ختم

روايت به خصوصي كه دلالت بر اين موضوع داشته باشد نداريم , بلكه برخي از فقيهان از رواياتي كه توصيه به بردن غذا براي نزديكان ميت تا سه روز مي كند.
از جمله روايتي كه پيامبر اكرم (ص) كه به فاطمه زهرا (س) بعد از مرگ جعفر بن ابي طالب مي فرمايد كه با عده اي از زنان به خانه اسماء بنت عميس برود و براي آنها تا سه روز غذا ببرند. استفاده كرده اند كه حد عزاداري براي ميت تا سه روز مي باشد, (حدائق الناضره , ج 4, المحقق البحراني). در روايتي از امام صادق (ع) آمده است بيشتر از سه روز عزاداري و نشستن در ماتم جايز نيست مگر زوجه كه تا انقضاء عده برايش جايز مي باشد, (وسائل الشيعه , ج 2, ص 914, انتشارات المكتبه الاسلاميه). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 16/100111912)