تفسير قرآن،تفسير به رأي

اهل بيت عصمت عليهم السلام مفسران واقعي قرآن کريم هستند وبيانات ايشان تبيين کننده مقصود آيات مي باشد،روايات تفسيري وشآن نزولهاي تاريخي در فهم آيات نقش دارند،وتفسير قرآن بر اين اساس ،تفسير برأي نمي باشد.=
تفسير به رأى معانى متعددى دارد از جمله:
1- پيش‏داورى مفسر باعث شود الفاظ مبهم، محمل و متشابه را بدون وجود دليل و قرينه بر طبق عقايد خود تفسيرنموده و به جاى آن كه باورداشت‏هاى خود را با قرآن تصحيح نمايد، آيات قرآن را با عقايد خود منطبق سازد.
2- پيروى از معناى ابتدايى يك آيه بدون ملاحظه ديگر آيات، مثلاً در قران آيات بسيارى از خداوند نفى جسميت ومماثلت با ديگر اشياء نموده، ولى برخى بدون توجه به آنها به ظاهر بعضى از آيات كه نوعا مجاز و كنايه‏اند چسبيده وآيه «يداللّه‏ فوق ايديهم» را دليل بر جسميت خداوند گرفته‏اند. بنابراين روشن مى‏شود كه تفسير به رأى غير از تفحص و تدقيق در معناى آيات با استفاده از ديگر آيات، روايات وتكيه به براهين قطعى عقلى و ديگر قراين معتبر مانند: شأن نزول و... است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- پرسش‏ها و پاسخ‏هاى مذهبى، ج 4، ص 285 - 298 جعفر سبحانى 2- تفسير به رأى ناصر مكارم شيرازى (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 10/100112028)