شراب بهشتي

در پاسخ به اين سؤال چند نكته را متذكر مى‏شويم: 1. خيلى روشن است كه خمر و شراب بهشتى هيچگونه ارتباطى با خمر و شراب آلوده‏ى دنيا ندارد زيرا قرآن شراب بهشتى را چنين توصيف مى‏كند: «لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون؛ آن خمر و شراب نه مايه‏ى فساد عقل است و نه موجب مستى مى‏شود»، (صافات / 47). يعنى جز هوشيارى و نشاط و لذت روحانى چيزى در آن نيست. باز در جاى ديگر مى‏افزايد: «يتنازعون فيها كاسا لا لغوا فيها و لا تأثيما؛ آنها در بهشت جام‏هايى پر از شراب طهور را كه نه مستى و بيهوده‏گوئى در آن است، و نه گناه از يكديگر مى‏گيرند»، (طور / 27). زيرا به حكم آن كه شراب طهور است آنها را، پاكتر و خالصتر و هوشيارتر مى‏كند. و نيز در مورد ديگر با تأكيد بر اين تمايز مى‏گويد: «لا يصدعون فيها و لا ينزفون؛ نه دردسر مى‏گيرند و نه مست مى‏شوند»، (واقعه / 19). بلكه تنها يك حالت نشئه روحانى توصيفناپذير به آنها دست مى‏دهد كه تمام وجودشان را در لذتى بى‏نظير فرو مى‏برد! افزون بر اينها، احاديث بسيارى داريم كه به تمايز موجود اشاره دارند. از آن جمله: در حديثى از رسول خدا(ص) مى‏خوانيم: «فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم عن الحسد!....؛ جرعه‏اى از اين شراب طهور به آنها داده مى‏شود و خدا به وسيله‏ى آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه صفات رذيله) پاك مى‏سازد»، (ر.ك: تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 485، ذيل حديث 60). و در حديثى ديگر از امام صادق(ع) مى‏خوانيم: «يطهرهم عن كلّ شى‏ء سوى الله؛ قلب و جان آنها را از همه چيز جز خداوند پاك مى‏كند»، (ر.ك: طبرسى، تفسير مجمع البيان، ج 10، ص 411). سخن آخر اينكه، «ساقى» اين بزم روحانى، خدا است! مؤمنان از دست قدرت او و از بساط لطف و رحمتش بر مى‏گيرند و مى‏نوشند و مست جذبه‏ى عشق و معرفت او مى‏شوند «سقاهم ربهم...»، (دهر / 21). خلاصه، چنان كه از آيات مختلف قرآن استفاده مى‏شود انواع شرابهاى طهور با نامها و كيفيتهاى متنوع (رحيق مختوم، تسنيم، مخلوط با كافور و مخلوط با زنجبيل) در بهشت وجود دارد كه از هر جهت با شرابهاى آلوده دنيا متفاوت است. جالب اين كه، در روايات متعددى اين شراب بهشتى پاداش كسانى ذكر شده كه از شراب آلوده‏ى دنيا چشم بپوشند. پيغمبر(ص) به على(ع) فرمود: «يا على من ترك الخمر للّه سقاه الله من الرحيق المختوم؛ اى على كسى كه خمر را به خاطر خدا ترك گويد خداوند او را از شراب زلال در بسته‏ى مهر شده بهشتى سيراب مى‏كند»، (ر.ك: نورالثقلين، ج 5، ص 534). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100112658)