چگونگي معراج

در پاسخ به این مطلب به چند نکته باید توجه داشت :
1- جای هیچ شکی نیست که رسول خدا –ص- از همه انبیا و همه معصومین –ع- اشرف و بر تراست و سایر معصومین علم و کمال را به وراثت از ایشان دارند . در روایات فراوانی به این برتری تصریح شده و امیر مومنان –ع- در روایتی خود را بنده ای از بندگان محمد –ص- شمرده است . پیامبر –ص- استاد امیر مومنان –ع- است و همه دارایی علمی و کمالی و فضیلتی او از رسول خدا –ص- است .
2-اگر روایتی با این مطلب مسلم در تعارض باشد از اعتبار ساقط است و قابل قبول نمی باشد .
2-آن چه در مورد رسول خدا –ص- و علی –ع- در شب معراج در منابع آمده است این مطلب است :
در کتاب «مناقب» نوشته خوارزمي به نقل از عبدالله بن عمر آمده است: از رسول خدا سؤال شد که در شب معراج خداوند به چه زباني با تو سخن گفت؟ پيامبر (ص) فرمود: به لغت و زبان علي بن ابي طالب سخن گفت و خداوند به من الهام کرد که بگويم: خدايا! آيا تو با من سخن گفتي يا علي؟ خداوند در جواب من فرمود: اي پيامبرم احمد! من مانند پديده هاي متعارف نيستم و هيچ چيز مانند من نيست. تو را از نور خودم آفريدم و علي را از نور تو آفريدم. من از زواياي دل تو آگاهم و من ديدم که در دل تو کسي محبوب تر از علي نيست و براي همين به زبان او با تو سخن گفتم تا به دلت بنشيند. (بحارالانوار، ج 18، ص 368، حديث 94 ) و معناي درست اين حدیث این است که خداوند به زبان علي براي پيامبر تجلي کلامي کرده و اين امر، هيچ گونه بعدي ندارد .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 20/100113205)