تفسیر كشف‏ الاسرار وعده الابرار

در پاسخ به مطالب ذیل توجه نمایید :
تفسیر کشف الاسرار و عده الابرارتالیف رشید الدین میبدی بر اساس تفسیر خواجه عبد الله انصاری تالیف شده و منبعی غنی از تفسیر ، تاویل ، معرف اسلامی ، شعر و ادب عربی و فارسی است . در بین ترجمه ها و تفسیر های معتبر قرآن به بيان فارسی این تفسیر ارزشی والا و مقامی خاص دارد .
این کتاب گنجینه گران بهایی از لغات ، امثال و تشبیهات و تعبیرات فارسی است .در عین حال که واجد مزایای تفاسیر دیگر نیز می باشد زیرا بحث های قرائت ، شان نزول ، لغت ، صرف ، نحو و بیان در این تفسیر به زبان شیرین و روان فارسی ادا شده است و حتی اخبار و احادیث و اشعار هم در بيشتر موارد به زبان فارسی ترجمه شده است .
این تفسیر از جمله تفاسیری است که در ضمن برخورداری از حلاوت زبان فارسی در بردارنده نکات جالب عرفانی ، تفسیری ، تارخی و ادبی است و در عین حال خالی از اشکال نیست و لذا است که این کتاب نگرشی نقد گونه و منصفانه را می طلبد تا با کاوشی دقیق و کند و کاوی عمیق و نگاهی ژرف ، نقاط مثبت و منفی آن شناخته شود و سره از ناسره آن جدا گردد .
در هر صورت با وجود ی که این کتاب مطلب و نکات قابل استفاده فراوانی دارد ولی چنین نیست که به طور مطلق مورد تایید باشد و خالی از اشکال زیرا مطالب ذوقی و عرفانی که برداشت خود مولف از آیات است فراوان در آن به چشم می خورد که نیاز به برسی و تطبیق آن با موازین و ملاک های معتبر و شناخته شده قرآن و سنت دارد .
بعضاً فضائلي را براي خلفا نقل مي مي کند که مدرک معتبر ندارد،گرچه نسبت به فضائل اهل بيت عليهم السلام توجه نموده است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100113694)