چگونگی سالم ماندن اجساد شهدا

در پاسخ به این پرسش به دو نکته توجه نمایید :
1- در مورد برخی افراد در زمان گذشته و در این زمان نقل شده که بدن آنها پس از گذشت مدت های طولانی سالم و دست نخورده باقی مانده است . بدن بزرگانی مانند حر شهید و شیخ صدوق و مرحوم کلینی و برخی افاد دیگر که زن و یا مردی اهل تقوا بوده اند مانند زنی که اهل یزد بود و داستان آن در کتاب داستان های شگفت شهید دستغیب شیرازی آمده است از این نمونه است . برخی شهدا مانند شهید ابوالفضل ابوالفضلی نیز پس از مدتها بدن آنها تازه و دستنخورده پیدا شد .
2- این موضوع در مورد همه شهدا صادق نیست و تنها برخی از آنها چنین خصوصیتی داشته اند .
3 - علت سالم ماندن برخی بدنها برای ما به درستی روشن نیست و هر چند می دانیم چنین افرادی اهل تقوا و نورانیت و روح طاهر بوده اند ولی این تمام علت و سبب برای چنین حادثه ای نیست و عوامل ناشناخته دیگری در این جریان دخیل است که ما آگاهی درستی در باره آنها نداریم .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/100114051)