تأثيرگذاري قرآن

بدون شک قرائت قرآن و نیز گوش دادن به آیات دلنواز آن آثار مطلوبی در روح و جسم انسان دارد که برخی ازاین تاثیرات شناخته شده وبرخی نا شناخته است . به طور کلی روح و جسم نسبت به یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند و وقتی تلاوت قرآن و استماع آن در روح آثار مثبت و مطلوبی دارد این تاثیرمطلوب روحی و روانی در جسم نیز تاثیر گذار است . درروایات آمده است که نظر کردن به خط قرآن نور چشم را تقویت می کند و بر قوه بینایی می افزاید ولازمه آن این است که قرائت قرآن تقویت کننده بینایی چشم است . شنیدن آیات وحی آرامبخش روح و روان است و آرامش روحی و روانی مانع بروز بسیاری از بیماری ها و بر طرف کننده بسیاری از امراض ظاهری و جسمی است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/100114296)