تفسير علمي‏ قرآن

نکته: معرفي پايگاه به منزله تأييد مطالب پايگاه نيست

www.islam.org.nz پايگاه اسلام .اُرگ E-Mail : ehaddad@i4free.co.nz (انگليسى ) اين پايگاه مشتمل بر گزينه هاى زير است: جامعه ما، موضوعات اسلامى، قرآن و بخش كودكان و...گزينه قرآن شامل قرائت چندين سوره از سوره هاى قرآنى است كه قابل دريافت مى باشد.
www.quran.net پايگاه شبكه قرآن E-Mail : tariq@muslim.com (انگليسى) صوت قرآن، ترجمه انگليسى واردوى قرآن از: يوسف على، پيكتال، شاكرعلى و فاتح محمد در اين پايگاه موجود مى باشد. ترجمه قرآن به زبان هاى ديگر (آلبانيايى، بنگلادشى، بوسنيايى، چينى، فرانسوى، آلمانى، روسى، ژاپنى، تركى و مجموعاً 18 زبان....) از اين طريق قابل دريافت است . گزينه «جستجو» امكان جستجو به زبان هاى انگليسى، فرانسوى، هلندى، اسپانيايى و آلمانى را فراهم مى كند. www.quran.org.uk ـ پايگاه قرآن. اُرگ E-Mail : ieb@tableegh.org.uk (انگليسى) در اين پايگاه، مطالبى پيرامون: قرآن، تفسير، قرائت قرآن، آشنايى با قرآن، حفظ قرآن، قرآن و علوم جديد، معرفى سوره هاى قرآن، وجود دارد. ترجمه انگليسى قرآن از: شاكر، يوسف على، مولوى شيرعلى، محسن خان و محمد تقى الدين هلالى، پيكتال، ايرونيگ و ظهور اسحق از اين پايگاه قابل دريافت مى باشد. امكان جستجو در اين سايت قرار دارد.
www.uah.edu/msa پايگاه هدى E-Mail : webmaster@uah.edu.com (انگليسى) گزينه هاى اين پايگاه عبارتنداز: قرآن، اسلام، مساجد اطراف دنيا و... گزينه قرآنى داراى اين موضوعات مى باشد: ترجمه هاى قرآنى، قرائت قرآن، سه ترجمه انگليسى قرآن از يوسف على، شاكرو پيكتال
www.islamicity.com صفحه اسلاميك سيتى. اُرگ E-Mail : feedback@islamicity.com (انگليسى) اين صفحه مشتمل است بر: قرآن كريم، حديث ، پيرامون خدا، اسلام و شناخت. احكام دين و پايه هاى اسلام. گزينه قرآن، مشتمل است بر: تلاوت و قرائت تعدادى از سوره هاى قرآن . پيرامون ترجمه قرآن، زبان عربى و ترجمه قرآن، جستجوى قرآن به زبان هاى انگليسى، فرانسوى ،آلمانى، اسپانيايى و تركى. در اين سايت ترجمه قرآن به 22 زبان موجود است .
www.minhaj.org پايگاه منهاج. اُرگ E-Mail : tehreek@minhaj.org (انگليسى) گزينه هاى اين پايگاه عبارتنداز: قرآن، مقالات، اخبار صفحه منهاج و... گزينه قرآن مشتمل است بر: قرائت قرآن، استنساخ قرآن، جستجوى قرآنى، فهرست موضوعى قرآن، جستجوى قرآن به زبان هاى اروپايى. ترجمه قرآن به هفت زبان (انگليسى، آلبانيايى، هلندى، ايتاليايى، ژاپنى، اسپانيايى، تركى استانبولى). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/100114722)