مديريت در قرآن

به كتاب هاي زير مراجعه كنيد.
1- جلوه هايي از مديريت در قرآن نوشته محمد علي انصاري
2- مديريت در قر آن و حديث نوشته سيد احمد خاتمي
3- مديريت در قرآن و سنت نوشت عليرضا سويزي
4- ملك سليمان نوشته محمد علي انصاري
5-اخلاق کارگزاران در قرآن ، آیه الله جوادی آملی
6- ...کتاب هایی در این موضوع از آایه الله مصباح یزدی ، آیه الله مظاهری ، دکتر نقی پور فر ، ... نوشته شده است (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100114843)