قواعد تجويد و قرائت قرآن

در پاسخ به چند نکته توجه فرمایید :
1- درآخر قرآن ها معمولا علامت ها و رمز هایی که در قرآن به کار رفته است توضیح داده شده است . مثلا بیان شده که حرف م نشانه لزوم وقف و یا حرف ج علامت جواز وقف و یا صلی علامت ترجیح داشتن وصل بر وقف و یا قلی علامت اولی بودن وقف است . حرف س اگر بالای حرف نوشه شده باشد دلالت دارد که به جای ص باید س تلفظ شود و اگر پایین حرف نوشته شده باشد دلالت دارد که تلفظ به ص از س مشهورتراست . 2- علائم بخشی از قواعد علم تجوید و قرائت قرآن است که کتب مختلفی در باره آن نوشته شده است .
3- براى تجويد و قرائت قرآن از كتاب‏هاى زير استفاده كنيد
: 1- روان خوانى و تجويد قرآن كريم حبيبى و شهيدى
2- تجويد و قرائت قرآن مو (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/100117146)