حيات در سيارات

در برخى از روايات آمده كه غير از منظومه شمسى، منظومه‏هاى ديگرى هست كه در برخى از كرات آنها،موجودات زنده‏اى وجود دارند. ظاهر برخى از آيات قرآن نيز چنين است؛ مثلاً در آيه 29 سوره «شورى» مى‏فرمايد:« ومن آياته خلق السموات والارض و مابث فيهما من دابة »؛ و از نشانه‏هاى او است آفرينش آسمان‏ها و زمين و آنچه از جنبندگان در آن دو پراكنده ساخته است . چنان كه مشاهده مى‏شود، در اين آيه يكى از نشانه‏هاى خداوند، آفرينش و پراكندنجانداران در زمين و آسمان‏ها قلمداد شده است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: «قرآن، تورات، انجيل و علم»، دكتر موريس بوكاى، ترجمه: مهندس ذبيح اللّه‏ دبير.
دين هديه اي الهي براي هدايت انسانها بسوي كمال و سعادت حقيقي است. سؤالاتي كه دين و متون ديني (به عنوان منابع آن) پاسخ گو هستند، پيرامون راه وصول به سعادت و رستگاري است و اصل معناي سعادت و رستگاري را نيز دين بيان مي كند (هر چند عقل نيز مي تواند به گوشه اي از اين حقيقت دست يابد). پس آنچه از دين توقع هست پاسخ به سؤالات علمي (منظور علوم تجربي است) و هر گونه پرسشي نيست، البته گاه متون ديني اشاره به بعضي از نكات علمي پوشيده بر مردم دوران خود دارند و گروهي نيز در تحقيقات مفيدي براي اثبات اعجاز قرآن و الهي بودن آن به بيانات علمي و پيشگوئيهايي قرآني تمسك كرده اند. هر چند گاه مطالبي به اين عنوان مطرح مي گردد كه مستند محكم و واضحي ندارد. مسئله وجود انسانها در كرات ديگر براي مردم دوران صدر اسلام مطرح نبوده و بي شك در سعادت انسان زميني نيز مؤثر نمي باشد. آنچه در مراجعه به متون ديني بدست مي آيد بحث پيرامون انسان زميني كنوني است كه از حضرت آدم(ع) آغاز مي شود ولي از وجود انسان در كرات ديگر سخني به ميان نياورده است. براي مطالعه درباره رابطه قرآن و علم كتابهاي زير مفيد است: 1. دكتر بوكاي. عهدين قرآن و علم ترجمه حسن حبيبي، انتشارات حسينيه ارشاد. 2. دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن انتشارات كتاب مبين. در جلد اول كتاب مذكور، ص 195 با استناد به بعضي آيات وجود موجودات زنده در آسمانها بيان شده است آيات مورد استناد عبارتند از شوري / 29، رحمن / 29، نحل / 49، اسراء / 44، طلاق / 12، انبياء / 4، صافات / 6 - 8 (البته در دلالت اين آيات بر موجودات زنده در كرات ديگر جاي تأمل بسيار است).
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/100117234)