** مسئول تأويل قرآن **

روايات فراوانی وارد شده که ائمه عليهم السلام می فرمايند: ما راسخان در علم هستيم و تأويل قرآن نزد ما است هرکس راکه آنان تعليم دهند او نيز برآن آگاه می شود.علم تأويل صحيح فقط از جانب پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) سزاوار است.تاويل بيان مراد حقيقي از آيات است،که بصورت مصداق يا بدون آن بيان مي گردد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 45/100122484)