قرائت‏هاي مختلف قرآن

غلطی در قرآن به هیچ جه وجود ندارد آنچه در اختلاف قرائات قرآن مطرح است این است که در برخی کلمات قرآن قرائت های مختلف وجود دارد که این گونه اختلافها در بسیاری موارد مغیر معنی نیست وهر دو قرائت یک معنی را میرساند و یا اگر معنای دیگری هم دارد در پیامی که آیه دارد هیچ مشکلی ایجاد نمیشود وهر دو قرائت هم از نظر ادبی صحیح است از باب نمونه مالک یوم الدین ملک یوم الدین هم خوانده شده مالک به معنای صاحب است وملک به معنای حاکم که در هر صورت مراد از آیه همین است که خداوند حاکم ویا صاحب روز جزا وقیامت است . ضمن انکه هیچ کدام از قرائات از نظر ادبی غلط نیست چون راویان قرآن خودشان عرب بوده اند وعبارت غیر صحیح را به عنوان قرآن بکار نمیبرده اند در مورد یتفکرون وتستفکرون اولا در سوره بقره یتفکرون نداریم یتفکرون یازده مورد در قرآن بکار رفته ودر این یازده مورد اختلاف قرائتی نیافتیم و خیلی بعید به نظر میرسد در قرائات مختلف ازاين آیه کسی تستفکرون خوانده باشد، خوب است آیه را دقیقا از استادتان بپرسید واین که قرائت کدام قاری چنین است ودر کدام منبع معتبر نقل شده . در هر صورت اين حرفها اعتباري ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100129825)