خلفا و جمع آوری قرآن

با سلام ،بدليل آنکه پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله،تا پايان عمر انتظار رسيدن وحي را داشت،نمي شد قرآن جمع شود،البته قرآن کريم به صورت سوره ها مشخص بود ومردم تلاوت مي کردند ،اما به صورت کتاب واحدي نبود،کاتبان وحي هر کدام اينها را نوشته بودند ودر اختيار داشتند وافراد زيادي هم در سينه ها حفظ نموده بودند.کاري که عثمان کرد جمع قرآن نبود بلکه اجتماع مردم بر يک قرائت بود.
قرآن کريم در زمان پيامبر(ص)جمع آوري شده وبه صورت سوره ها ومشخص بودن جاي هر آيه در هر سوره بدستور ايشان,زيرا همانگونه که ميدانيم آياتي که نازل مي شد توسط کاتبان وحي نوشته مي شد در لوح هاي مختلف ,لکن اينکه بصورت يک کتاب واحد در آيد توسط حضرت امير المومنين(ع)اين کار تحقق پيدا کرد,لکن بتدريج ودر طول زمان قرائتهاي مختلف سبب اختلاف ميان شهرها گرديد عثمان لجنه اي تشکيل دادوقرآن را بر قرائت واحدي ترتيب دادقرائتي که مشهور ومتواتر بود واز مشورت علي (ع)نيز بهره مند مي شدند واين قرائت مورد تاييد امامان(ع)مي باشد.بنا بر اين کار عثمان ,جمع آوري قرآن نبوده بلکه يکنواخت کردن قرائتها ومصاحف بوده است
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100130549)