نگاه كينه‏ آميز به والدين

این روایت در کتاب شریف کافی که از معتبرترین منابع روایی شیعه است نقل شده به این آدرس كافي ج : 2 ص : 349 مضمون روایت مشکلی ندارد مفاد روایت اهمیت احترام به والدین است که حتی اگر به فرزند خود نیز ستم روا داشته اند نباید فرزند با آنان برخورد بد داشته باشد وحتی نگاه او نیز نباید همراه با خشم باشد که در این صورت نماز وی مقبول درگاه خداوند نیست وثوابی ندارد البته عدم قبولی نماز به معنای لزوم قضای آن نیست بلکه به معنای از بین رفتن اجر وثواب آن است و از بعد فقهی دوباره خواندن آن نه تنها لازم نیست که جایز هم نیست , نکته دیگر که توجه به آن لازم است این است که روایت در صدد بستن باب بد رفتاری با والدین است چه آنکه اگر گفته شود در صورت ظالم بودن پدر ومادر میتوان با آنها بد رفتاری کرد هر فرزندی کوچکترین عمل آنها را که معمولا از سر دلسوزی است از مصادیق ظلم به خود تلقی کرده وباب بد رفتاری با آنها را با مجوز شرعی باز مینماید و این موجب شکسته شدن حریم والدین خواهد بود به همین جهت روایت به صورت کلی میخواهد باب بی احترامی به والدین را ببندد ضمن آنکه کمتر والدینی پیدا میشوند که واقعا ظلم به فرزند خود روا دارند واغلب اوقات این تصور فرزند است که فکر میکند انان در صدد ظلم به او هستندو اگر واقعا هم مصداقی برای ان در خارج به صورت نادر باشد باز هم وظیفه همان است که در روایت آمده است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 7/100130851)