حدیث غدیر

حديث غدير از احاديث متواتر اسلامي است که بيش از يکصد نفر از صحابه آن را روايت کرده اند؛ اين تعداد به هيچ وجه جاي شگفتي ندارد، زيراتعداد مسلمانان حاضر در غدير خم بيش از يکصد هزار نفر بوده است غديرخم مجموعاً جرياني است که شامل گرد آمدن مسلمانان در برگشت از حجه الوداع پيامبر(ص) در مکاني به نام غديرخم و سخنراني آن حضرت و معرفي علي (ع) به عنوان جانشين است ابلاغ ولايت و امامت اميرالمومنين علي عليه السلام در آن اجتماع عظيم در آخرين روزهاي حيات پيامبر و در آن سرزمين گرم با آن شرائط و بيعت گرفتن از تمامي اصحاب به روشني اتمام حجتي بود براي تمام عالم تا روز قيامت .

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100131820)